Späť

Kurz anglického jazyka pre HaZZ

Katedra jazykov APZ v Bratislave v dňoch od 6.júna do 10.júna 2022 realizovala jazykový kurz angličtiny pre 30 hasičov SR. Kurz bol realizovaný na základe požiadavky Hasičského a záchranného zboru SR pre hasičov, ktorí sú zaradení v moduloch hasenia( MUSAR, GFFF-V, ETC). Jazykový kurz slávnostne otvorili vedúca katedry jazykov APZ v Bratislave pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD. a riaditeľ Odboru riadenia hasičských jednotiek plk. Ing. Jozef Voľanský. Hasiči boli zaradení do dvoch skupín podľa jazykovej úrovne. Všetci účastníci ukončili kurz úspešne s certifikátom o jeho absolvovaní. 

obr