Späť

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie
civilného krízového manažmentu

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

02.02.2018

 

V dňoch 15. - 26. januára 2017 zorganizovala Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Oddelením policajných pridelencov a mierových misií Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru kurz odborného anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu. Cieľom odborného jazykového kurzu bolo zvýšenie úrovne jazykových zručností účastníkov. Obsah kurzu bol pripravený na úrovni B2 - C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky s ohľadom na potreby jeho účastníkov z rôznych útvarov PZ. Po zvládnutí záverečnej písomnej a ústnej previerky bol za prítomnosti pplk. Ing. Igora Vozáryho, vedúceho Oddelenia policajných pridelencov a mierových misií ÚMPS P PZ, všetkým účastníkom odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní odborného kurzu.