Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

10.04.2019

V termíne od 18. februára do 01. marca 2019 Katedra jazykov APZ  v Bratislave zrealizovala intenzívny kurz odborného anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu. Počas kurzu, ktorého obsah vychádzal z požiadaviek pre úroveň B2 - C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, si jeho účastníci rozšírili znalosti anglickej terminológie z  bezpečnostno-právnej oblasti, precvičili a upevnili niektoré gramatické javy, pričom  aktívne rozvíjali svoje produktívne i receptívne zručnosti v angličtine. Okrem toho p. Maria Amaya, ktorá pôsobí ako bezpečnostný atašé Spojených štátov amerických v Slovenskej republike, pripravila pre účastníkov kurzu  prednášku o systéme americkej polície a nasadzovaní amerických síl v zahraničí. Uchádzačom o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu bol po absolvovaní záverečného písomného testu a ústnej skúšky za prítomnosti pplk. Ing. Adriána Havelku a mjr. Mgr. Adriána Szalaya z Oddelenia policajných pridelencov a mierových misií ÚMPS Prezídia PZ odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu odborného anglického jazyka.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.