Späť

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operáciecivilného krízového manažmentu

Kurz odborného anglického jazyka pre mierové misie a operácie civilného krízového manažmentu

21.01.2020

 

V termíne od 7. do 17. januára 2020 Katedra jazykov APZ  v Bratislave zrealizovala intenzívny kurz odborného anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu. Počas kurzu, ktorého obsah vychádzal z požiadaviek pre úroveň B2 - C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, si jeho účastníci rozšírili znalosti anglickej terminológie z  bezpečnostno-právnej oblasti, precvičili a upevnili niektoré gramatické javy, pričom  aktívne rozvíjali svoje produktívne i receptívne zručnosti v angličtine. Uchádzačom o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu bol po absolvovaní záverečného písomného testu a ústnej skúšky odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu odborného anglického jazyka.