Medzinárodná vedecká konferencia "Optimalizácia edukácie študentov študijného odboru bezpečnostné verejno-správne služby" 03. - 04. 12. 2019

24.10.2019

https://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-verejnej-spravy-krizoveho-manazmentu/oznamenia-informacie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.