Späť

Medzinárodný jazykový projekt - agentúra Frontex

Medzinárodný jazykový projekt - agentúra Frontex

18.12.2014

 

V čase od 25. – 27. 11. 2014 sa v priestoroch Akadémie PZ v Bratislave konalo strategické rokovanie projektového manažmentu v rámci kontinuálneho medzinárodného jazykového projektu agentúry Frontex Training in English Communication for Border Guards.

 

Agentúru Frontex (Training Unit) reprezentovala Yordanka Minkova, Alessandro Santagati a Ionut Huluban, Akadémiu PZ zastupovala pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD., vedúca Katedry jazykov A PZ. Na rokovaní sa ďalej zúčastnili zástupcovia Maďarska, Nemecka, Rumunska, Slovinska a Talianska.

Hlavným cieľom rokovania bola organizačná, logistická a obsahová projekcia nového e-learningového on-line kurzu odborného anglického jazyka pre príslušníkov služby hraničnej a cudzineckej polície s osobitným zameraním na vzdušnú, pozemnú a morskú hranicu.