Metódy výskumu a vývoja policajných činností

10.01.2013

V roku 2011 pokračovalo plnenie úlohy záverečnými fázami a poslednou etapou, ktorou bola  aplikácia poznatkov z jednotlivých čiastkových úloh a ich implementácia do vzdelávania a do medzinárodných a publikačných aktivít. Medzinárodným výskumným tímom boli zhodnotené dosiahnuté výsledky, prediskutované a interpretované vybrané okruhy problémov a vykonané hodnotenie úlohy.   Jeho cieľom bolo prezentovať a konfrontovať dosiahnuté výsledky s medzinárodnou policajnou praxou a zahraničným výskumom.

V rámci priebežného hodnotenia úlohy sa tieto výsledky prezentovali aj donorovi úlohy, ktorým je OVTR PPZ. V štádiu realizácie výsledkov výskumných techník je uskutočňovanie úlohy č. 4. Vedecko-teoretické výsledky sa realizovali nadväzne v odborných štúdiách a článkoch na medzinárodných konferenciách. Dňa 24. 10. 2011 sa uskutočnila konferencia „Policajné vedy a policajné činnosti 2011“ s cieľom prezentovať a konfrontovať dosiahnuté výsledky s medzinárodnou policajnou teóriou a praxou. Z konferencie bude vydaný zborník. Začiatkom roka 2011 vyšiel zborník z konferencie v roku 2010 – s článkami členov výskumného tímu. Priebežné výsledky boli konfrontované aj na iných domácich a zahraničných podujatiach. Záverečná správa sa pripravuje na záverečnú oponentúru.

Projekt doposiaľ vygeneroval 12 vedecko-teoretických výstupov vo forme vedeckých štúdií členov akademickej obce akadémie. Projekt ďalej   priniesol 17 štúdií, vedeckých diskusií alebo odborných článkov členov výskumného tímu mimo akadémie  v zborníku z medzinárodnej konferencie.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.