Návšteva z Národnej akadémie štátnej hraničnej služby Ukrajiny Bogdana Chmelnického

09.06.2017

 

V dňoch 20.03.2017 až 23.03.2017 sme na Katedre policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave privítali v rámci projektu „Zdieľanie know-how pre lepšie riadenie schengenských hraníc medzi Slovenskom/Ukrajinou a Nórskom/Ruskom, CBC01018“  zamestnancov Národnej akadémie štátnej hraničnej služby Ukrajiny Bogdana Chmelnického. Delegáciu tvorili Oleh Borovyk, vedúci Katedry technického zabezpečenia ochrany štátnej hranice, Olha Lemeshko, starší inštruktor Katedry anglického jazyka a Roman Liashuk, profesor Katedry teórie a histórie štátu a práva a súkromných a právnych disciplín. Na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave ich privítal prorektor pre pedagogickú činnosť  a medzinárodnú policajnú spoluprácu kpt. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD. Prijal ich tiež prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., s ktorým sa dohodli na prípadnej ďalšej spolupráci. Počas svojho pobytu sa naši hostia zúčastnili vyučovacieho procesu na hodine anglického jazyka, hodine ruského jazyka a na prednáške Hraničný režim s Ukrajinou a Hraničný režim Slovenskej republiky.

Dostali tiež príležitosť prezentovať technické zabezpečenie ochrany štátnych hraníc Ukrajiny formou prezentácie. Počas uvedených aktivít bol študentom Akadémie Policajného zboru v Bratislave daný priestor na otázky, čo študenti aj aktívne využili.
Súčasťou pobytu našich hostí bola tiež návšteva na Úrade hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Útvare pre zaistenie cudzincov v Medveďove, Riaditeľstve hraničnej a cudzineckej polície Bratislava a Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava a na Oddelení hraničnej kontroly Bratislava Ružinov – letisko. Na uvedených útvaroch ich sprevádzali pracovníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. Katedra policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave zabezpečila prehliadku vyučovacích priestorov Katedry policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave, knižnice Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Národného personifikačného centra, Odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru a Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava, kde boli prijatí riaditeľom školy plk. JUDr. Danielom Szücsom. Ďalší program návštevy zabezpečuje v dňoch 24.03.2017 až 31.03.2017 Úrad hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru.

Veríme, že návšteve sa u nás páčilo a dúfame v ďalšiu spoluprácu.

 

Vstúpte do fotogalérie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.