Nová ponuka doktorandského štúdia študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

07.12.2016

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave otvára v akademickom roku 2016/2017 pre záujemcov štúdium v novoakreditovanom študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe v III. stupni vysokoškolského vzdelávania.

Viac informácii nájdete v časti Doktorandské štúdium.

 

Na stiahnutie

Informácie o doktorandskom štúdiu  študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE na 3. stupeň štúdia na Akadémii PZ v Bratislave pre príslušníkov Policajného zboru SR

Návrh tém dizertačných prác na ak. rok 2016/2017 - št. odbor 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.