OCENENIE EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2015 PRE AKADÉMIU PZ V BRATISLAVE

16.11.2017

 

Katedra jazykov získala pre Akadémiu Policajného zboru v Bratislave ocenenie „EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2015“, ktoré si prevzala 6. apríla 2016 na slávnostnej ceremónii súťaže organizovanej pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Európska značka pre jazyky je iniciatíva Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania, ktorá vznikla v r. 1998. Jej cieľom je zviditeľniť a oceniť inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania a podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.

Katedra jazykov do súťaže o Európsku značku pre jazyky vypracovala projekt pod názvom „E-learning v cudzojazyčnom vzdelávaní policajtov“. Medzinárodný projekt bol zrealizovaný v období 2013 – 2015 v spolupráci s tromi partnerskými inštitúciami – Strednou odbornou školou PZ v Bratislave, Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Prahe a Národnou univerzitou verejnej služby v Budapešti. O udelení ocenenia prihláseným projektom rozhodovala národná komisia pod vedením PaedDr. Evy Obžerovej z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predsedníčka komisie pri predstavovaní úspešného projektu Akadémie PZ v Bratislave vyzdvihla „vysokú profesionálnu úroveň a precíznosť vypracovania projektu s jasne stanovenými a definovanými cieľmi, štruktúrou, cieľovými skupinami a logicky nadväzujúcimi fázami realizácie projektu“. Zástupkyne realizačného tímu projektu Katedry jazykov APZ v Bratislave – Mgr. Iveta Nováková, PhD., Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., a PaedDr. Martina Binderová, PhD., – prevzali ocenenie z rúk Mgr. Ireny Fonodovej, riaditeľky Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, RNDr. Igora Gallusa, zástpupcu MŠVVŠ SR a Mgr. Nataše Procházkovej, PhD., zo Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Akadémia PZ v Bratislave získala certifikát, ktorý ju oprávňuje používať logo EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2015 ako značku kvality poskytovaného jazykového vzdelávania.

Certifikát  ELL - Európska značka pre jazyky 2015

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.