Odborná príprava príslušníkov obecnej polície

14.10.2015

 

Cieľom odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície je poskytnúť príslušníkom obecnej polície teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky potrebné na výkon ich činnosti tak, aby po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície mohli v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov plniť všetky úlohy obecnej polície pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

 

Dokumenty na stiahnutie

 

V súčasnej dobe sa pracuje na príprave „Vzdelávacieho programu odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície“..

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.