Späť

Odborná stáž na OO PZ Cífer

Odborná stáž na OO PZ Cífer

21.07.2015

V dňoch 13.7. – 20.7.2015 asistentka Katedry jazykov kpt. Mgr. Mária Ferenčíková absolvovala odbornú stáž na Obvodnom oddelení PZ Cífer. Stáž bola zrealizovaná pod vedením riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Cífer por. Bc. Pavla Potiska.

            Hlavným cieľom stáže bolo získať prehľad o činnostiach obvodného oddelenia s dôrazom na následné využitie získaných poznatkov vo vyučovaní cudzích jazykov a vo vedecko-výskumnej práci na Akadémii PZ v Bratislave. Odborná stáž poskytla priestor na pozorovanie činnosti príslušníkov PZ pôsobiacich najmä v skrátenom vyšetrovaní a stálej službe. Na danom oddelení sa uplatnili aj absolventi Akadémie PZ a ďalší sú prijatí na štúdium.