Späť

Odborníci z ÚHCP na cvičeniach z anglického jazyka

Odborníci z ÚHCP na cvičeniach z anglického jazyka

21.04.2015

23. marca 2015 sa na hodine anglického jazyka v 2. ročníku bakalárskeho denného štúdia odboru ochrana osôb a majetku a verejná správa uskutočnila prednáška kpt. Mgr. Róberta Szabariho, zástupcu Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Bratislava Ružinov – letisko. Prednáška bola zameraná na kontrolu na vzdušných hraniciach a boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Poskytla cenné informácie z praxe o činnosti policajtov na vzdušných hraniciach na letisku v Bratislave, ako aj na medzinárodných letiskách v rámci spoločných operácií.

Na základe pozitívnych skúseností zo vzájomnej spolupráce pri výberovom konaní a odbornej jazykovej príprave uchádzačov do tímov Európskej pohraničnej stráže  Katedra jazykov APZ  požiadala o prednášku v anglickom jazyku PhDr. Evu Balážovú z  oddelenia pre spoluprácu s agentúrou FRONTEX Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ. Prednáška  o činnosti agentúry FRONTEX pre študentov 2. ročníka denného štúdia sa uskutočnila 13. apríla 2015  v rámci cvičení z anglického jazyka.  Sme presvedčení, že odborné znalosti a praktické skúsenosti PhDr. Evy Balážovej v oblasti medzinárodnej policajnej spolupráce prispeli k motivácii študentov na zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku a k rozvoju ich poznatkov v tejto oblasti.