Odborný seminár Stredoeurópskej policajnej akadémie

22.07.2014

 

Po mnohoročnej úspešnej spolupráci pri organizovaní odborných seminárov stredoeurópskej policajnej akadémie[1] (ďalej len „MEPA“) s katedrou kriminálnej polície a katedrou policajných vied, uskutočnila MEPA odborný seminár po prvý krát v spolupráci s katedrou kriminológie na tému: „Kriminalita v etnických skupinách a proti etnickým skupinám“.

Uvedený odborný seminár MEPA sa realizoval v dňoch 10. – 14. 3. 2014 v Košiciach za významnej podpory vedenia Strednej odbornej školy PZ Košice a Krajského riaditeľstva PZ Košice. Odborným garantom seminára bol doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc. Z katedry kriminológie Akadémie PZ Bratislava, ktorý celý seminár viedol. Pani riaditeľka SOŠ PZ Košice, mjr. PaedDr. Lucia Vargová, účastníkom osobne predstavila moderné vybavenie školy.

Účastníkmi seminára boli 22 policajní odborníci s viacročnou praxou z piatich krajín Strednej Európy, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie a viacerí z nich referovali v samostatných vystúpeniach o situácii v ich krajinách. Mimoriadne pozoruhodná bola prezentácia výsledkov práce spoločného vyšetrovacieho tímu (JIT) slovenskej a britskej polície pri vyšetrovaní prípadu obchodovania s ľuďmi. Organizovanie zločineckých skupín na základe etnickej či rečovej príslušnosti predstavuje pomerne rozšírený fenomén, ktorý si vyžaduje špecifické moda operandi. V Slovenskej republike sa situácia historicky vyvinula tak, že je tu najväčší podiel rómskeho etnika v Európe prepočítane na jedného príslušníka majority. Za slovenskú stranu sa zúčastnili špičkoví policajní funkcionári a ďalší odborníci na problematiku národnostných menšín vrátane predstaviteľa Košického pracoviska  vládneho splnomocnenca MV pre rómske komunity.

Situovanie seminára do Košíc nebolo samozrejme náhodné. Umožnilo zahraničným hosťom vidieť na vlastné oči smutný spôsob života rómskeho etnika na Luniku IX, či v najväčšej rómskej osade pri Trebišove. Prehliadka základnej školy v trebišovskej osade a beseda s pracovníkmi komunitného centra na Luniku IX, ukázala účastníkom seminára niektoré preventívne opatrenia Slovenskej republiky na zníženie neúmerne vysokej majetkovej, násilnej či  mravnostnej kriminality v niektorých regiónoch Slovenska.

Katedra kriminológie Akadémie PZ Bratislava vydá zo seminára vedecký zborník, v ktorom budú uverejnené príspevky o organizovanej kriminalite v súvislosti s rómskym, vietnamským, srbským či bulharským etnikom.[1] Stredoeurópska policajná akadémia - Mitteleuropäische Polizeiakademie (skrátene „MEPA“) predstavuje združenie siedmich krajín Strednej Európy umožňujúce multilaterálnu výmenu poznatkov a praktických skúseností medzi policajnými odborníkmi predovšetkým v nemeckom jazyku. MEPA sa v prvom rade koncentruje na závažnú a medzinárodne relevantnú kriminalitu a z hranično-policajných úloh sa sústreďuje na ďalšie vzdelávanie v oblasti kompenzačných opatrení na vnútornej schengenskej hranici.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.