Omšenie - fotogaléria

14.10.2019

Pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., viceprezidenta Policajného zboru gen. Mgr. Róberta Bozalku a s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja sa v dňoch 24.-25. septembra 2019 v Omšení konala medzinárodná vedecká konferencia na tému „Aplikačné aspekty vykonávania služobných zákrokov“. Cieľom konferencie bolo prepojiť vedecký výskum s požiadavkami aplikačnej praxe a identifikovať problémy, s ktorými sa stretávajú príslušníci PZ pri výkone služby. Konferencia preto nepozostávala len z tradičnej rozpravy, ale jej súčasťou boli taktiež praktické ukážky vybraných služobných zákrokov (realizované Odborom výcviku P PZ, Odborom poriadkovej polície KR PZ TN a Útvarom osobitného určenia P PZ) a riešenie problémov, s ktorými sa stretávajú uvedené útvary pri realizácií služobných zákrokov. Naplneniu cieľa konferencie dopomohla účasť širokého spektra odborníkov na danú problematiku z domáceho i zahraničného akademického prostredia, ale predovšetkým predstaviteľov samotnej aplikačnej praxe z viacerých útvarov Policajného zboru. Uvedená konferencia bola organizovaná riešiteľmi projektu APVV, a to Katedrou verejnoprávnych vied (K. Marczyová, J. Medelský, M. Piváček), Katedrou správneho práva (J. Šimonová, J. Hašanová, M. Felcan) a Katedrou trestného práva (V. Marková, T. Strémy, S. Janko).

 

Plagát

Fotogaléria

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.