Opatrenie rektorky APZ o priradení študentov na jednotlivé termíny a časy konania obhajob záverečných prác a štátnych skúšok 2019/20

29.06.2020

V IS MAIS bolo zverejnené opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave č. 43/2020 o priradení študentov 3. ročníka denného a 4. ročníka externého bakalárskeho štúdia, 2. ročníka denného a 3. ročníka externého magisterského štúdia a 4. ročníka externého magisterského konverzného štúdia na jednotlivé termíny a časy konania obhajob záverečných prác a štátnych skúšok, o priradení študentov 2. a 3. ročníka externého magisterského konverzného štúdia na jednotlivé termíny štátnych skúšok na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. roku 2019/20 realizovaných v súvislosti s ochrannými opatreniami predchádzania vzniku a šírenia COVID-19 a o predĺžení termínu na podanie prihlášky na magisterské štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave na akad. rok 2020/21.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.