Opatrenie rektorky APZ o zriadení skúšobných komisií

04.08.2020

Opatrenie rektorky APZ o zriadení skúšobných komisií a zabezpečení, organizácii a realizácii vykonania obhajob záverečných prác a štátnych skúšok v akad. roku 2019/20

V IS MAIS bolo zverejnené opatrenie rektorky Akadémie PZ v Bratislave č. 45/2020 o zriadení skúšobných komisií a zabezpečení, organizácii a realizácii vykonania obhajob záverečných prác a štátnych skúšok v akad. roku 2019/20 pre študentov 3. roč. denného a 4. roč. externého bakalárskeho štúdia, 2. roč. denného a 3. roč. externého magisterského štúdia a 2., 3. a 4. roč. externého magisterského konverzného štúdia realizovaných v súvislosti s prijatými ochrannými opatreniami pred COVID-19 a záväzné metodicko-organizačné usmernenia pre študentov a jednotlivé súčasti Akadémie PZ v Bratislave, podieľajúce sa na realizácii obhajob záverečných prác a štátnych skúšok v akad. roku 2019/20.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.