Osobitné skúšky

05.09.2017

 

Podľa Nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 153/2011 o odbornom vzdelávaní príslušníkov Policajného zboru v znení neskorších predpisov môže osobitnú skúšku na získanie špecializovaného policajného vzdelania vykonať príslušník Policajného zboru, ktorý bakalárske vysokoškolské štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku  ukončil bez získania bakalárskeho vysokoškolského vzdelania.

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Pokyn rektora o vykonávaní osobitných skúšok

Žiadosť o vykonanie osobitnej skúšky

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.