Otvorenie jazykového kurzu Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA)

11.09.2018

 

 

V dňoch 15. – 26. 1. 2018 organizuje zahraničný odbor APZ v spolupráci s katedrou jazykov APZ pre účastníkov aktivít MEPA jazykovú prípravu nemeckej odbornej policajnej terminológie.

Otvára sa tým každoročný cyklus aktivít MEPA, ktorý umožňuje príslušníkom policajných zborov z členských krajín MEPA spoznávať priamo na mieste prácu jednotlivých polícii.

V roku 2018 sa postupne uskutoční 26. Hlavný kurz pre kriminálnu políciu,  24. Špeciálny kurz pre príslušníkov plniacich úlohy hraničnej a cudzineckej polície, viacero odborných seminárov a hospitácií, dva následné semináre a všetko ukončí zasadnutie predsedníctva MEPA v dňoch 13. - 15. 11. 2018, ktorý vyhodnotí celý rok a schváli plán aktivít na rok 2019.

Jazykový kurz otvorila mjr. Mgr. Ingrid Weissová, riaditeľka zahraničného odboru A PZ, ktorá privítala 14 príslušníkov Policajného zboru z celej SR. Následné sa začala výučba vzájomným predstavením účastníkov a učiteliek katedry jazykov APZ: PaedDr. Márie Masárovej, členky redakčnej rady MEPA, mjr. Mgr. Jeleny Ondrejkovičovej a Mgr. Kataríny Meždejovej.

Jednotlivé dni kurzu sú rozdelené do troch častí:  V prvej si účastníci zopakujú gramatické pravidlá a odbornú policajnú terminológiu, druhá je praktická, zameraná na konverzáciu a reprodukciu počutého textu, a tretia pozostáva zo  samoštúdia. Každý účastník bude spracovávať prezentáciu na odbornú tému podľa svojho výberu. Po prvom týždni sa  uskutoční priebežný test a po druhom záverečný. Každý kto absolvuje predpísané penzum cvičení a záverečnú skúšku dostane certifikát o účasti.
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.