OZNAM ŠO - ZMENY V ORGANIZÁCII VÝUČBY (2. - 13. 3. 2020)

09.03.2020

ZMENA UČEBNÍ

V súvislosti s prijímacím konaním na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sú na jeho zabezpečenie vyhradené učebne, z ktorých výučba bude v 10. a 11. výučbovom týždni LS realizovaná v náhradných priestoroch. Harmonogramy zmien a náhradných miestností určených pre výučbu sú pre pedagógov a študentov k dispozícii v jednotlivých rozhraniach v IS MAIS.

 

ZRUŠENIE VÝUČBY

Zároveň bude v období 2. - 12. 3. 2020 zrušená výučba prebiehajúca na bloku F, ktorý bude (vrátane vonkajšieho športového areálu) pre návštevníkov denne uzatvorený do 17:00 h.

 

Študijné oddelenie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.