OZNAM ŠO - ZVEREJNENIE TÉM ZÁVEREČNÝCH PRÁC

25.06.2021

Oznamujeme študentom Akadémie PZ v Bratislave, že v IS MAIS sú zverejnené a sprístupnené témy bakalárskych a diplomových záverečných prác pre študentov končiacich štúdium v akademickom roku 2021/22 (študenti IN: II. roč. BC/I. roč. MGR; študenti EX: III. roč. BC/II. roč. MGR/III. roč. MGR KONV v akademickom roku 2020/21).

Podľa čl. 25, ods. 8 študijného poriadku je študent povinný zvoliť si tému záverečnej práce a svoje rozhodnutie oznámiť prostredníctvom IS MAIS vedúcemu príslušnej katedry najneskôr do jedného mesiaca od vypísania tém. Nezvolenie témy bakalárskej práce alebo diplomovej práce v stanovenom termíne sa považuje za neplnenie povinností študenta podľa čl. 8 ods. 3 študijného poriadku. 

 

Študijné oddelenie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.