OZNAM - NÚDZOVÝ STAV ZAMESTNANCI

16.03.2020

  Na základe rozhodnutia rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave zo dňa 16. 03. 2020 z dôvodu eskalácie šírenia koronavírusu – COVID-19 sa od 17. 03. 2020 upravuje pracovná doba zamestnancov Akadémie Policajného zboru v Bratislave od 8.00 hod. do 11.00 hod.
  Z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu Akadémie Policajného zboru v Bratislave sú všetci vedúci zamestnanci organizačných útvarov povinní zabezpečiť a poveriť jedného zamestnanca z pracoviska plnením úloh na ním riadenom pracovisku.
  Rozpis služieb poverených zamestnancov od 17.03.2020 do 27.03.2020 je potrebné doručiť na kanceláriu rektorky do 17. marca 2020 do 09.00 hod.

Opatrenie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.