OZNAM - ORGANIZÁCIA VÝUČBY 11. 9. 2019

09.09.2019

Z dôvodu slávnostného otvorenia akademického roka 2019/20 a imatrikulácie študentov bude dňa 11. 9. 2019 od 13:30 výučba v študijných odboroch 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS v bakalárskom a magisterskom stupni denného štúdia prerušená na čas 7. a 8. vyučovacej hodiny a nahradená účasťou študentov a pedagógov na slávnostnom otvorení akademického roka a imatrikulácii v aule (z organizačných dôvodov žiadame o zaujatie miest v aule do 13:15). Výučba 1. ročníkov v študijných odboroch 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS v bakalárskom stupni denného štúdia bude zrušená od 5. vyučovacej hodiny.

 

Študijné oddelenie

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.