OZNAM - Vstup do priestorov športového areálu

09.09.2019

Vstup do priestorov športového areálu/posilňovne Akadémie PZ v akademickom roku 2019/2020

(t.j. od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) bude možný len po zakúpení členského preukazu ŠKP.

Preukaz Vám bude vystavený na základe Vami predloženého dokladu o zaplatení členského poplatku na účet klubu ŠKP pri A PZ (prosím vytlačiť doklad o zaplatení). Cena členského poplatku je 20,-.

 

Spôsob platby na účet:  SK33 0900 0000 0001 7983 0134

Cena členského poplatku:    20,-€

Variabilný symbol: Váš dátum narodenia v tvare ddmmrrrr (napr. 05081983)

Správa pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko – členský poplatok

 

Preukaz vybavuje npor. PaedDr. Anna Kozaňáková, PhD. v čase od 13:00 – 14:30 hod.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.