Späť

Katedra policajných vied

Katedra policajných vied je nosnou špecializačnou katedrou Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Zastrešuje edukačnú činnosť zameranú na špecializáciu služby poriadkovej polície, služby dopravnej polície, služby ochrany objektov ako i ďalšie teoreticko-vedné predmety naviazané na študijný odbor ochrana osôb a majetku. Katedra sa významnou mierou angažuje v rôznych vedecko-výskumných aktivitách smerujúcich prevažne do oblasti pôsobnosti uvedených špecializácií. Pri svojej edukačnej ako i vedecko-výskumnej činnosti Katedra policajných vied kooperuje s viacerými odbormi Prezídia Policajného zboru,  ako aj  základnými či špecializovanými útvarmi Policajného zboru.  

 

{[|addPersonalProfil
[department{Katedra policajných vied}]
[short_employees1]
|]}