Prednášali o drogovej kriminalite i prevencii

24.11.2018

     Dňa 20. novembra 2018 v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravila zaujímavú prednášku s diskusiou na tému „Drogová kriminalita“. Pozvanie vedúcej katedry, prof. PhDr. Martiny Mojtovej, PhD., prijal plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

 

     V rámci prednášky boli študenti oboznámení so stavom, štruktúrou a dynamikou drogovej scény v Európe, ale aj v Slovenskej republike. Okrem základných informácií sa študenti dozvedeli aj aktuálne novinky o virtuálnych drogových trhoch, ktoré sa realizujú na Deep Webe (Tor Web), drogových trestných činoch a nových typoch drog. Prednáška sa dotkla aj činnosti Národnej protidrogovej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru V rámci prednášky bolo poukázané aj na niektoré kazuistiky. Dôraz bol kladený najmä na preventívne aktivity a to na všetkých úrovniach. Pozitívne sa hodnotila filozofia „harm reduction“ - prístup, ktorý sa zameriava na predchádzanie a znižovanie zdravotných, sociálnych a ekonomických poškodení súvisiacich s užívaním drog.

 

Text a foto: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.