Späť

Prednáška odborníka z policajnej praxe na APZ

Prednáška odborníka z policajnej praxe na APZ

27.07.2020

 

12. februára 2020 sa na hodine nemeckého jazyka v 2. ročníku bakalárskeho denného štúdia odboru ochrana osôb a majetku zúčastnil odborník z praxe – npor. Mgr. Juraj Pačin, príslušník Úradu kriminálnej polície P PZ z Oddelenia pátrania a cieľového pátrania. V prezentácii sprostredkoval študentom doteraz získané poznatky a skúsenosti zo svojej činnosti.

 

Prezentácia a diskusia boli pre študentov veľkým prínosom nielen z jazykového, ale aj z odborného hľadiska, pretože si rozšírili a doplnili svoje poznatky o činnosti Oddelenia pátrania a cieľového pátrania a obohatili si odbornú slovnú zásobu v nemeckom jazyku.