Prednáška zástupcu národnej ústredne Interpolu

29.10.2018

Na Katedre jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa 22. októbra 2018 uskutočnila prednáška zástupcu Národnej ústredne Interpolu mjr. JUDr. Filipa Wäldla. Študentom 2. ročníka magisterského stupňa interného štúdia odborov Ochrana osôb a majetku a Verejná správa v predmete Špecializovaná príprava – anglický jazyk predstavil v úvode činnosť Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce. Následne prednášajúci podrobne a pútavo objasnil študentom úlohy Interpolu a jeho národných ústrední, vysvetlil komunikáciu v rámci globálneho systému, ako aj podstatu získavania informácií prostredníctvom obežníkov. Prínosom prednášky bola jednak jej obsahová stránka, ako ak fakt, že študenti mali možnosť zistiť, ako sú cudzie jazyky využívané v každodennej praxi medzinárodnej policajnej spolupráce.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.