Späť

Prednáška bezpečnostného atašé Spojených štátov amerických naSlovensku

Prednáška bezpečnostného atašé Spojených štátov amerických na Slovensku

14.04.2016

 

4. a 11. apríla 2016 sa na hodinách anglického jazyka v 2. ročníku bakalárskeho štúdia odboru ochrana osôb a majetku uskutočnili prednášky zaujímavého zahraničného hosťa. Pozvanie Katedry jazykov prijal pán Anthony Dylan Ragan - bezpečnostný atašé Spojených štátov amerických v Slovenskej republike.

Študentom pútavo priblížil systém policajných zložiek v USA a jeho fungovanie, opísal svoje profesionálne skúsenosti, ktoré získal prácou vo viacerých policajných sférach, ako aj diplomatickým pôsobením v rôznych štátoch. Prednáška bola pre študentov veľkým prínosom tak z jazykového hľadiska, ako aj odborného; získali, príp. si rozšírili vedomosti o činnosti americkej polície a diplomatickej misie.