Späť

Prednáška policajnej pridelenkyne na vyučovaní nemeckého jazyka naAPZ

Prednáška policajnej pridelenkyne na vyučovaní nemeckého jazyka na APZ

17.03.2015

 

18. 2. 2015 na hodine nemeckého jazyka v 2. ročníku bakalárskeho denného štúdia odboru ochrana osôb a majetku sa zúčastnila odborníčka z praxe – pplk. Mgr. Miriam Urbanová, policajná pridelenkyňa vo Viedni. Svoje poznatky a skúsenosti z praxe sprostredkovala študentom vo svojej prezentácii s názvom Zielfahndung v nemeckom jazyku. Prezentácia bola pre študentov veľkým prínosom tak z jazykového hľadiska, ako aj odborného, pretože si rozšírili vedomosti o činnosti kriminálnej polície a obohatili si odbornú slovnú zásobu.