Späť

Prednáška policajnej pridelenkyne Slovenskej republiky vo Viedni naAPZ

Prednáška policajnej pridelenkyne Slovenskej republiky vo Viedni na APZ

14.04.2016

13. apríla 2016 sa na hodine nemeckého jazyka v 2. ročníku bakalárskeho denného štúdia odboru ochrana osôb a majetku zúčastnila odborníčka z praxe – plk. Mgr. Miriam Urbanová, policajná pridelenkyňa vo Viedni. V prezentácii sprostredkovala študentom doteraz získané poznatky a skúsenosti zo svojej činnosti.

 

Prezentácia obsahovala napríklad organizačnú štruktúru a úlohy rakúskej polície, aktuálny stav trestnej činnosti, podiel občanov Slovenska na spáchaných trestných činoch atď. Prezentácia a diskusia boli pre študentov veľkým prínosom nielen z jazykového, ale aj z odborného hľadiska, pretože si rozšírili a doplnili svoje poznatky o činnosti polície v Rakúsku a obohatili si odbornú slovnú zásobu v nemeckom jazyku.