Späť

Prednáška zástupcu agentúry EUROPOL

Dňa 23.11. 2022 sa študenti druhého ročníka magisterského štúdia v rámci hodiny anglického jazyka pod vedením npor. Mgr. Kataríny Zimmermannovej, PhD., zúčastnili on-line prednášky na tému "Analysis Project and capabilities to support EU Member States and Operational Partners". Prednášku viedol Bogdan Stanciu, analytik na úseku zbraní a streliva agentúry EUROPOL.

obr2europol

obr1

obr3europol