Späť

Preskúšanie z anglického jazyka - zahraničná jednotka PZ

Preskúšanie z anglického jazyka - zahraničná jednotka PZ

09.04.2019

V priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa dňa 27. marca 2019 uskutočnilo preverenie znalostí z anglického jazyka v rámci výberového konania na doplnenie personálnej databázy zahraničnej jednotky Policajného zboru. Jazykové preskúšanie uchádzačov o zaradenie do databázy zahraničnej jednotky uskutočnila šesťčlenná komisia katedry jazykov v zložení: pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD., mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD., mjr. Mgr. Petra Ferenčíková, PhD., Mgr. Mária Ferenčíková, Mgr. Katarína Meždejová, Mgr. Andrea Dobiášová.