Späť

Preverenie jazykových znalostí príslušníkov PZ zaradených na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií

Na základe požiadavky Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky realizovala Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru preverenie jazykových znalostí príslušníkov Policajného zboru s ohľadom na výkon ich pracovnej činnosti.

Preverenie jazykových znalostí z anglického jazyka sa uskutočnilo 6. decembra 2022 písomnou formou a formou ústneho pohovoru v priestoroch Katedry jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Preskúšanie zrealizovala komisia v zložení: pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD. a mjr. PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD.