Späť

Preverenie jazykových znalostí pre potreby zahraničnej jednotky PZ

Na základe požiadavky agentúry Frontex na zaradenie policajtov RHCP Sobrance – referentov-psovodov – do databázy zahraničnej jednotky a čl. 6 ods. 8 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 164/2020 o zahraničnej jednotke Policajného zboru bola Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru požiadaná o spoluprácu pri preverení jazykových znalostí príslušníkov PZ žiadajúcich o zaradenie do databázy zahraničnej jednotky PZ.

Preverenie jazykových znalostí z anglického jazyka sa uskutočnilo 09. novembra 2022 písomnou formou a formou rozhovoru v priestoroch katedry jazykov. Preskúšanie zrealizovala komisia v zložení: mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD., mjr. PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD. a npor. Mgr. Andrea Dobiášová.

Úspešným uchádzačom srdečne blahoželáme!

obr1

obr2