Späť

Preverenie znalostí z anglického jazyka na účely policajných pridelencov a policajných styčných dôstojníkov

Katedra jazykov na žiadosť Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru realizovala dňa 30. 11. 2022 preverenie jazykových znalostí z anglického jazyka v rámci výberového konania na účely policajných pridelencov a policajných styčných dôstojníkov.

Vedúca katedry jazykov, pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., slávnostne otvorila na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave previerky jazykových kompetencií. Súčasťou previerok jazykových znalostí bolo písomné testovanie a ústne pohovory. Previerok jazykových kompetencií sa zúčastnilo 9 príslušníkov Policajného zboru.