Prezentácia možností kariérneho uplatnenia ako príslušníka PZ

21.02.2019

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujeme si vás pozvať na prezentáciu

Možností kariérneho uplatnenia ako príslušníka PZ

po ukončení bakalárskeho alebo magisterského štúdia v študijných odboroch 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS, na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2018/2019.

Uvedená prezentácia sa bude konať

dňa 05.03.2019 o 13,15 hod. v AULE

za prítomností zástupcov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Nábor - oznámenie pre študentov

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.