Späť

Program Erasmus na Katedre jazykov A PZ – mobilita učiteľov

Program Erasmus na Katedre jazykov A PZ – mobilita učiteľov

03.06.2015

V pracovnom týždni od 6. 4. do 10. 4. 2015 sa na Katedre jazykov A PZ uskutočnila návšteva pani Mgr. Ramony Artner z Katedry jazykov Fakulty policajných služieb Národnej univerzity pre verejnú službu (National University for Public Service). Pani Artner v rámci svojho programu odučila 6 hodín a viedla dvojhodinový workshop pre pedagogických pracovníkov katedry. U študentov 2. ročníka bakalárskeho denného štúdia študijného programu OOM a programu VS odučila 4 hodiny, u študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia študijného programu OOM a VS 2 hodiny. Všetky vyučovacie jednotky boli venované konkrétnym  témam v rámci semestrálnych plánov.

Cieľom mobility učiteľov je nielen účasť na vyučovacom procese, ale aj výmena skúseností, poznatkov a názorov medzi kolegami z partnerských vysokých škôl. Mgr. Artner sa zaujímala o naše podmienky vyučovania, ktoré sú – ako sme sa zhodli – podobné ako ich podmienky, čo sa týka počtu študentov a počtu vyučovacích hodín. Porovnávali sme a vymenili sme si používané učebné materiály. Pre pedagogických pracovníkov katedry bol dôležitý predovšetkým workshop zameraný na problematiku nemeckej policajnej a právnej terminológie, ktorý bol pre účastníkov veľkým prínosom, pretože pani Mgr. Artner je nielen učiteľka nemeckého jazyka, ale je rodená Nemka, teda je native speaker.