Program Erasmus na Katedre jazykov A PZ – mobilita učiteľov

03.06.2015

V pracovnom týždni od 6. 4. do 10. 4. 2015 sa na Katedre jazykov A PZ uskutočnila návšteva pani Mgr. Ramony Artner z Katedry jazykov Fakulty policajných služieb Národnej univerzity pre verejnú službu (National University for Public Service). Pani Artner v rámci svojho programu odučila 6 hodín a viedla dvojhodinový workshop pre pedagogických pracovníkov katedry. U študentov 2. ročníka bakalárskeho denného štúdia študijného programu OOM a programu VS odučila 4 hodiny, u študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia študijného programu OOM a VS 2 hodiny. Všetky vyučovacie jednotky boli venované konkrétnym  témam v rámci semestrálnych plánov.

Cieľom mobility učiteľov je nielen účasť na vyučovacom procese, ale aj výmena skúseností, poznatkov a názorov medzi kolegami z partnerských vysokých škôl. Mgr. Artner sa zaujímala o naše podmienky vyučovania, ktoré sú – ako sme sa zhodli – podobné ako ich podmienky, čo sa týka počtu študentov a počtu vyučovacích hodín. Porovnávali sme a vymenili sme si používané učebné materiály. Pre pedagogických pracovníkov katedry bol dôležitý predovšetkým workshop zameraný na problematiku nemeckej policajnej a právnej terminológie, ktorý bol pre účastníkov veľkým prínosom, pretože pani Mgr. Artner je nielen učiteľka nemeckého jazyka, ale je rodená Nemka, teda je native speaker.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.