Späť

CEPOL Programme expert meeting 20.-22.3.2023 – Police English language module update

V dňoch 20.-23.3.2023 sa na základe výberu z nominácie národných expertov členka Katedry jazykov Akadémie PZ v Bratislave mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD. zúčastnila pracovného stretnutia v hlavnom sídle CEPOLu v Budapešti. Cieľom stretnutia bolo v spolupráci s národnými expertkami z Českej republiky a Estónska pod vedením vedúceho e-learningového vzdelávania naplánovať spracovanie podkladov pre doplnenie e-learningového modulu určeného na štúdium odborného anglického jazyka so zameraním na policajnú terminológiu. E-learningový modul je umiestnený na vzdelávacom portáli LEEd a dostupný pre orgány presadzujúce právo v rámci členských štátov Európskej únie.

 

cepol1

      cepol3

 

 

cepol2