Seminár „Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí“

07.07.2017

V dňoch 03.07.2017 až 05.07.2017 Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Európskej migračnej siete organizovala 5. ročník vzdelávacieho seminára o migrácia „Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí“. Za Akadémiu Policajného zboru v Bratislave sa na seminári zúčastnili Mgr. Tomáš Škrinár, asistent Katedry policajných vied a kpt. JUDr. Jakub Chrenšť, doktorand Katedry verejnoprávnych vied. Na vzdelávacom seminári vystúpili zástupcovia medzinárodných, zahraničných ako aj národných štátnych inštitúcií a nevládnych organizácií. Predmetom seminára bola súčasná situácia nútených migrantov, riešenie ich postavenia, ako aj nachádzanie riešení a zlepšenia stavu nútených migrantov v súčasnej dobe. Seminár uviedla a prítomných privítala Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave. Nasledoval trojdenný program s medzinárodnou účasťou odborníkov na tému nútenej migrácie. Seminár prebiehal v anglickom jazyku s tlmočením do slovenského jazyka. Témy prednášok boli rôznorodé, ako napríklad Globálne migračné trendy a štatistiky a (medzi)národná vláda, Existujúce legálne cesty do EÚ pre osoby potrebujúce medzinárodnú ochranu, Súčasné migračné modely a politické výzvy v Afganistane alebo Kanadské súkromné sponzorstvo v oblasti presídľovania utečencov: výhody a ponaučenia. Účastníci seminára mali možnosti pozrieť si v kine Lumiére dva celovečerné filmy s témou migrácie. Hraný film - The Good Lie a bol o utečencoch zo Sudánu a ich živote v USA. Druhý film bol dokumentárny a názvom Salam Neighbour a bol o živote v najväčšom utečeneckom tábore na svete Za´atari, ktorý sa nachádza v severnom Jordánsku.

Zvláštnym hosťom seminára bol Kilian Kleinschmidt, bývalý riaditeľ utečeneckého tábora Za´atari.Vo svojom príspevku sa zaoberal svojim pôsobením v utečeneckomm tábore a zmenou zmýšľania, ku ktorej tam dospel. Jeho príspevok Od charity k dôstojnosti – pomoc v 21. storočí sa zaoberal myšlienkou zmeny koncepcie riadenia utečeneckého tábora smerom k väčšej aktivite utečencov pri organizovaní pracovného, ako aj súkromného života v utečeneckom tábore, čo prispieva k väčšej dôstojnosti utečencov a menšej závislosti na humanitárnej pomoci. Prezentované príspevky, ako aj kvalitná medzinárodná účasť prednášajúcich priniesli viac informácií  a rôznych názorov na problematiku nútenej migrácie v súčasnej dobe. Viac informácií o podujatí sa dozviete na stránke www.emn.skwww.iom.sk

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.