Školenie školiteľov programu TAHCLE

13.09.2018

(„Training against hate crimes for law enforcement“ - „Trestné činy z nenávisti pre orgány presadzujúce právo“)

V dňoch 28. až 30. novembra 2017 sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnilo školenie pre školiteľov programu TAHCLE. Lektormi školenia boli zástupcovia ODIHR („Office for democratic institutions and human rights“ - „Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva“). Realizácia školenia vyplynula zo záverov rokovania národnej implementačnej pracovnej skupiny Ministerstva vnútra SR, ktorej cieľom je implementácia vzdelávacieho programu TAHCLE.

Gestorom implementácie vzdelávania bol odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky spolu s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave. Cieľom vzdelávania bolo zvýšiť povedomie príslušníkov Policajného zboru o trestných činoch motivovaných nenávisťou a následné poskytovanie školení cieľovej skupine, ktorou sú príslušníci PZ základných útvarov. Účastníkmi školenia školiteľov boli vybraní zástupcovia národnej protiteroristickej jednotky NAKA, krajských riaditeľstiev PZ, stredných odborných škôl PZ, Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Slovenského národného strediska pre ľudské práva.  

Úvodným slovom školenie otvorila rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. Za kanceláriu ministra vnútra SR obsahovo školenie podporila kpt. JUDr. Dominika Ďuranová a v závere stretnutia do rúk účastníkov školenia certifikáty odovzdal prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou plk. Ing. Stanislav Šišulák, PhD.

Informáciu spracovala a za Akadémiu Policajného zboru v Bratislave školenie organizačne podporila kpt. JUDr. Michaela Jurisová, PhD.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.