Späť

Špecializovaná jazyková príprava – MEPA

Špecializovaná jazyková príprava – MEPA

22.07.2014

 

V termíne od 20. – 31. 01. 2014 sa na Katedre jazykov  A PZ  uskutočnil špecializovaný jazykový kurz nemeckej odbornej terminológie pre uchádzačov o  hlavný kurz MEPA pre kriminálnu políciu, špeciálny kurz MEPA pre hraničnú políciu a odborné MEPA-semináre.

Účastníkmi jazykového kurzu boli príslušníci PZ z týchto útvarov: NAKA PPZ v Bratislave,  OKP OR PZ v Bratislave, OKP OR PZ v Banskej Bystrici, OKP OR PZ v Košiciach, OO PZ v Jarovniciach, ÚZPČ PPZ v Bratislave, ÚHCP PPZ v Bratislave, SOŠ v Pezinku, KIM A PZ v Bratislave a ZO A PZ v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný kurz bol tematicky zameraný na aktuálne ťažiskové problémy v boji s rôznymi formami medzinárodnej organizovanej kriminality obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, nelegálna migrácia, krádeže a prevážanie motorových vozidiel, drogová kriminalita, ekonomická kriminalita, pranie špinavých peňazí, internetová kriminalita, bankomatová mafia, štruktúra slovenskej polície a ministerstva vnútra, nemecká a rakúska polícia, znaky organizovanej kriminality. Prehĺbili si aj poznatky z trestného práva, činnosti OČTK, ako aj zvláštnych policajných činností.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazykový kurz bol realizovaný na úrovni B2 –  C1 a jeho cieľom bolo zvýšenie odbornej cudzojazyčnej kompetencie všetkých účastníkov kurzu.  V rámci 2-týždňového intenzívneho kurzu (60 hodín) boli precvičované všetky jazykové zručnosti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a rozprávanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politické, ekonomické, spoločenské a technologické zmeny začiatkom 90-tych rokov viedli k výraznému zvýšeniu medzinárodnej organizovanej kriminality v Európe. V snahe dosiahnuť svoje ciele začali kriminálne zoskupenia medzinárodne spolupracovať. Adekvátnou odpoveďou bolo posilnenie medzinárodnej spolupráce polícií európskych krajín a  prijatie medzinárodne koordinovaných právnych, exekutívnych a personálnych noriem a  opatrení na boj proti medzinárodnému zločinu.

 

 

MEPA (Mitteleuropäische Polizeiakademie – Stredoeurópska policajná akadémia) je medzinárodne koncipované vzdelávanie policajných manažérov schopných realizovať tieto opatrenia vo svojich krajinách.

Členskými štátmi MEPA sú Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovinsko. Spoločne organizujú prakticky a teoreticky orientované vzdelávanie pre stredný policajný manažment, zamerané na problémy aktuálnej situácie v boji s medzinárodnou organizovanou kriminalitou.  MEPA organizuje hlavný kurz pre kriminálnu políciu, špeciálny kurz pre hraničnú políciu, semináre na aktuálne témy, jazykový kurz pre účastníkov hlavného kurzu  a stáže na špeciálnych policajných útvaroch. Pracovným jazykom hlavných aktivít MEPA je nemčina. Účastníci musia preto ovládať  odbornú komunikáciu v nemeckom jazyku na úrovni  B2 – C1.

Odbornú jazykovú prípravu účastníkov aktivít MEPA zabezpečuje už 20 rokov Katedra jazykov A PZ v Bratislave.