Späť

Špecializovaný kurz anglického jazyka pre členov národnej rezervySlovenskej republiky

Špecializovaný kurz anglického jazyka pre členov národnej rezervy Slovenskej republiky

23.03.2015

 

V spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ sa v dňoch 1. – 12. decembra 2014 uskutočnil  v priestoroch Katedry jazykov Akadémie PZ v Bratislave špecializovaný kurz anglického jazyka s cieľom zvýšenia jazykovej kompetencie členov národnej rezervy Slovenskej Republiky pre tímy európskej pohraničnej stráže agentúry Frontex.

 

Odborného jazykového kurzu v rozsahu 60 vyučovacích hodín, úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca, sa zúčastnilo 6 vybraných členov národnej rezervy SR z útvarov: OHK PZ Ulič, OHK PZ Petrovce, OHK PZ Ubľa, OHK PZ Zboj a ÚHCP P PZ.

 

 

Kurz bol ukončený dňa 12. decembra, kedy po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej previerky bol každému účastníkovi odovzdaný certifikát o ukončení kurzu. Slávnostného dovzdávania certifikátov sa okrem členov Katedry jazykov A PZ, pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD., kpt. Mgr. Mária Ferenčíková a npor. Ing. Anna Bartková,  zúčastnili aj zástupcovia Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ, Odbor hraničnej polície, pplk. Ing. Pavol Petráš  a mjr. PhDr. Eva Balážová.