Späť

Špecializovaný kurz nemeckého jazyka SEPA

Špecializovaný kurz nemeckého jazyka SEPA

05.02.2015

V čase 12. – 23. januára 2015 sa na Katedre jazykov Akadémie Policajného zboru uskutočnil – už tradičný – prípravný kurz pre účastníkov hlavných kurzov Stredoeurópskej policajnej akadémie Intenzívny jazykový kurz nemeckého jazyka z odbornej policajnej terminológie pre účastníkov MEPA 2015. Kurz  v rozsahu 80 vyučovacích hodín na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca úspešne absolvovalo trinásť účastníkov. Odborný kurz bol obsahovo zameraný na problematiku a terminológiu trestného práva, kriminálnej polície a vyšetrovania. Hlavným cieľom bolo rozšírenie a fixovanie odbornej terminológie uvedených oblastí a zefektívnenie uplatnenia jazykových schopností a zručností v praxi, resp. celkové zvýšenie jazykovej kompetencie. Kurz bol ukončený záverečným testom a odovzdaním certifikátov.  Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov sa okrem vyučujúcich – kpt. Mgr. Jeleny Ondrejkovičovej. PhD., a PaedDr. Márie Masárovej z Katedry jazykov A PZ – zúčastnila aj mjr. PaedDr. Martina Binderová, PhD., poverená zastupovaním vedúcej Katedry jazykov A PZ.