Späť

Správa o 89. zasadnutí SRK

Vo štvrtok 6. 6. 2019 sa v Bratislave konalo 89. zasadnutie SRK. Na zasadnutí si členovia SRK zvolili profesora Rudolfa Kropila, rektora Technickej univerzity vo Zvolene, za prezidenta SRK. Dvojročné funkčné obdobie nového prezidenta SRK začne plynúť dňa 21. 8. 2019, dovtedy bude plniť funkciu viceprezidenta SRK v súčasnom prezídiu, na čele ktorého stojí profesor Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave. Členovia SRK si ďalej zvolili dvoch viceprezidentov SRK, prvýkrát bola za členku prezídia zvolená žena - Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Ďalším viceprezidentom sa stal profesor Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Obom začalo plynúť dvojročné funkčné obdobie viceprezidenta dňom zvolenia. Viceprezidentom SRK je od júna 2018 tiež profesor Pavol Sovák, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Informácia o súčasnom prezídiu SRK je zverejnená na podstránke o štruktúre SRK

 

Správa o 89. zasadnutí SRK

Spoločné zasadnutie České konference rektorů a Slovenskej rektorskej konferencie

Uznesenia prijaté na 89. zasadnutí SRK

Fotogaléria

SRK v médiách:

SME 7.6.2019
Dobré noviny 7.6.2019
webnoviny 7.6.2019
Teraz.sk 7.6.2019
skolske.sk7.6.2019

Topovať