Správa z workshopu BEZPEČNÉ MESTO

29.10.2019

Pracovníci Katedry policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave JUDr. Michaela Pavlovčáková, PhD., Mgr. Štefan Dubeň a z radov študentov Katarína Balážova sa dňa 23.10. 2019 v Bratislave zúčastnili odborného workshopu s názvom BEZPEČNÉ MESTO. Tento projekt vznikol z iniciatívy  občianskeho združenia Future for Slovakia s podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Obsahom projektu bolo zabezpečenie prípravy členov mestskej polície prostredníctvom odborného workshopu na komunikáciu a zaobchádzanie s človekom, ktorý prejavuje znaky požitia omamných či iných návykových látok.

Obsahom workshopu boli odborné prednášky zamerané na oblasti:

- DROGY A ZÁVISLOSTI  z pohľadu psychológa
- DROGY A DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ  z pohľadu práva
- DROGY A AKÚTNA INTOXIKÁCIA z pohľadu záchranára

Iniciatíva vznikla z potreby reakcie na možné hrozby prameniace z rýchlo sa meniaceho globalizovaného drogového trhu a rastúceho vplyvu internetu ako zdroja ponuky psychoaktívnych látok. Členovia polície prichádzajú zväčša ako prví do kontaktu s osobami pod vplyvom rôznych návykových látok. Mali by byť dostatočne informovaní a pripravení zasiahnuť primeraným spôsobom.

Cieľom projektu je predovšetkým informovať a edukovať mestských policajtov v oblasti aktuálnej situácie a nových trendov na trhu psychoaktívnych látok z hľadiska zdravotníctva, legislatívy a komunikácie.

Projekt plánujeme rozvíjať na dlhodobej báze. S aktivitou sa začína na území Bratislavského kraja, z dôvodu najväčšej koncentrácie obyvateľov, pričom workshop bude otvorený aj pre ostatné časti západného Slovenska. So školeniami sa plánuje pokračovať v nasledujúcich rokoch 2020-2021 a to aj v ostatných častíach v rámci celého Slovenska.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.