Správa MEPA

06.02.2017

V čase 9. – 20. januára 2017 sa na Katedre jazykov Akadémie Policajného zboru uskutočnil – už tradičný – prípravný kurz pre účastníkov hlavných kurzov Stredoeurópskej policajnej akadémie Intenzívny jazykový kurz nemeckého jazyka z odbornej policajnej terminológie pre účastníkov MEPA 2017. Kurz  v rozsahu 40 vyučovacích hodín na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca úspešne absolvovalo sedem účastníkov. Odborný kurz bol obsahovo zameraný na problematiku a terminológiu trestného práva, kriminálnej polície a vyšetrovania. Hlavným cieľom bolo rozšírenie a fixovanie odbornej terminológie uvedených oblastí a zefektívnenie uplatnenia jazykových schopností a zručností v praxi, resp. celkové zvýšenie jazykovej kompetencie. Kurz bol ukončený záverečným testom a odovzdaním certifikátov.  Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov sa okrem vyučujúcich – kpt. Mgr. Jeleny Ondrejkovičovej. PhD.,  PaedDr. Márie Masárovej a Mgr. Kataríny Meždejovej z Katedry jazykov A PZ – zúčastnila aj pplk. Mgr. Iveta Nováková, PhD., vedúca Katedry jazykov A PZ.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.