Správa o zahraničnej služobnej ceste - NKVTS Nórsko

11.09.2018

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave prijala pozvanie Inštitútu pre výskum práce a rodiny SR zúčastniť sa na študijnej ceste do Nórskeho kráľovstva (Oslo) v zastúpení  pplk. JUDr. Moniky Hullovej, PhD. (KKP) a mjr. PhDr. Andrei Pastuchovej Neumannovej, PhD (KSV) v termíne od 10.10.2017 do 14.10.2017. Inštitút pre výskum práce a rodiny naplnil cieľ bilaterálnej aktivity v rámci preddefinovaného cieľa „Rozvoj a posilnenie existujúcich bilaterálnych vzťahov medzi SR a prispievateľskými štátmi“ a na základe toho získal podporu z bilaterálneho fondu pre projektové aktivity s názvom „ Prenos skúsenosti v oblasti výskumu a ochrany záujmov obetí v Nórsku“. V tejto súvislosti Nórskym partnerom v projekte je NKVTS _ Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, výskumné centrum pre oblasť násilia a traumatického stresu, v ktorom prebiehali odborné prednášky a diskusie priebežne počas celej služobnej cesty. Študijná cesta umožnila skúmať nórske skúsenosti s osobitnými postupmi realizovanými v praxi a špecializované zariadenia. Účastníčky zahraničnej služobnej cesty hodnotia všetky aktivity, ktorých sa zúčastnili, za prínosné a inšpiratívne pre ich ďalšiu pracovnú činností v rámci pedagogických aktivít i možného ďalšieho výskumného smerovania.

Aktivita bola financovaná z grantov Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.