Štátne skúšky a obhajoby ZP 2018/2019

13.03.2018

Opatrenia rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o vymenovaní skúšobných komisií a určení termínov na  vykonanie obhajob záverečných prác (č. 18/2019)
a o zabezpečení vykonania štátnych skúšok (č. 19/2018) na Akadémii Policajného zboru  v Bratislave v akademickom roku 2017/2018 sú zverejnené v IS MAIS.

 

Študijné oddelenie

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.