Stretnutie s riaditeľom SIAK (Sicherheitsakademie) vo Viedni

22.07.2014

 

Doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., poverený vykonávaním funkcie rektora A PZ, člen predsedníctva MEPA za Slovenskú republiku, sa dňa 30. 1. 2014 stretol s riaditeľom SIAK Dr. Norbertom Leitnerom a členmi centrálneho koordinačného výboru MEPA.

Na stretnutí hostitelia predstavili systém policajného vzdelávania v Rakúsku  a v nasledujúcej diskusii doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. oboznámil rakúskych partnerov so systémom policajného vzdelávania u nás. Obe strany sa dohodli na recipročnej návšteve na APZ v Bratislave, počas ktorej by mohli byť prerokované konkrétne možnosti spolupráce oboch škôl.

Následne sa uskutočnilo stretnutie s členmi centrálneho koordinačného výboru MEPA. Prerokoval sa stav prípravy projektu MEPA financovaného z fondu EÚ ISEC/ISF na roky 2015 a 2016 pod názvom „Stredoeurópska policajná akadémia - preklad domovskej stránky do anglického jazyka a kurz zameraný na boj proti organizovanej kriminalite v anglickom jazyku“ („Central European Police College Online Website and Organized Crime Course English“).

 

Účastníci stretnutia zľava doprava:

kpt. Mgr. Martin Kaščák - národný koordinátor MEPA, plk. Peter Lamplot, M.A. - zástupca centra pre medzinárodné záležitosti SIAK, doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. - poverený vykonávaním funkcie rektora A PZ, Mgr. Dr. Wolfgang Willi - vedúci centra pre medzinárodné záležitosti SIAK, Dr. Norbert Leitner - riaditeľ SIAK, plk. Andreas Wolf - vedúci centrálneho koordinačného výboru MEPA.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.