Výmenný pobyt - Erasmus

09.11.2016

Študenti sa môžu zúčastniť študijného pobytu v rozmedzí 3 až 12 mesiacov na nejakej ustanovizni vysokoškolského vzdelávania v inej zúčastnenej európskej krajine.

Na zahraničnej univerzite nemusia platiť poplatky a môžu si domov odniesť kredity, ktoré získali v zahraničí. Pre uznanie zahraničného študijného predmetu musí študent APZ  v Bratislave priniesť minimálne 15 ECTS kreditov.

K dispozícii sú tiež jazykové kurzy, ktoré pomáhajú európskym študentom pripraviť sa na ich zahraničný pobyt v krajinách  s menej rozšírenými a menej vyučovanými jazykmi (netýka sa teda najrozšírenejších jazykov ako angličtina, nemčina a pod.)

  1. Ako sa uchádzať o mobilitu študenta
  2. Základné pravidlá pre študentov

 

Upozornenie

Študenti, ktorí sa už mobility zúčastnili môžu v rámci nového programu Erasmus+ absolvovať mobilitu viackrát
pokiaľ dĺžka všetkých mobilít nepresiahne 12 mesiacov

 

Fotogaléria Vilnius - LITVA 2012

Fotogaléria Vilnius - LITVA 2013

Fotogaléria Vilnius - LITVA 2016

Fotogaléria Berlin - NEMECKO 2014

Fotogaléria Berlin - NEMECKO 2012

 

Fotogaléria Tallin - ESTÓNSKO 2014

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.