Výmenný pobyt - Erasmus

04.04.2018

na zahraničný študijný pobyt na
Policejnej  akadémii Českej republiky v Prahe, Česká republika, pre študentov 1. ročníka Bc. a 3. ročníka Bc.  v študijnom programe 8.3.1 OOM,
Estonian Academy of Security Sciences v Tallinne, Estónsko, pre študentov 3. ročníka Bc.  v študijnom programe 8.3.2 VS, v zimnom  semestri ak. roka 2018/2019.
Prihlášku, životopis a motivačný list posielajte do 30.04.2018 na lucia.noskovicova@minv.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, blok U. Výberové konanie sa uskutoční dňa 03.05.2018 o 9.00 h, v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U.,2. poschodie, č.d.319.
Na zahraničný študijný pobyt sa môžu prihlásiť aj študenti v služobnom pomere!
Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.
 

 

za účelom stáže pre čerstvých absolventov (končiace ročníky).
Stáže sa môžu zúčastniť absolventi Akadémie Policajného zboru v Bratislave do 1 roka po ukončení štúdia, dĺžka trvania stáže je 2-12 mesiacov.
Prihlášku, životopis a motivačný list posielajte do 30.04.2018 na lucia.noskovicova@minv.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, blok U.
Výberové konanie na stáž sa uskutoční dňa 03.05.2018 o 9.00 h, v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.
Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.

 

 

Študenti sa môžu zúčastniť študijného pobytu v rozmedzí 3 až 12 mesiacov na nejakej ustanovizni vysokoškolského vzdelávania v inej zúčastnenej európskej krajine.

Na zahraničnej univerzite nemusia platiť poplatky a môžu si domov odniesť kredity, ktoré získali v zahraničí. Pre uznanie zahraničného študijného predmetu musí študent APZ  v Bratislave priniesť minimálne 15 ECTS kreditov.

K dispozícii sú tiež jazykové kurzy, ktoré pomáhajú európskym študentom pripraviť sa na ich zahraničný pobyt v krajinách  s menej rozšírenými a menej vyučovanými jazykmi (netýka sa teda najrozšírenejších jazykov ako angličtina, nemčina a pod.)

  1. Ako sa uchádzať o mobilitu študenta
  2. Základné pravidlá pre študentov

 

Upozornenie

Študenti, ktorí sa už mobility zúčastnili môžu v rámci nového programu Erasmus+ absolvovať mobilitu viackrát
pokiaľ dĺžka všetkých mobilít nepresiahne 12 mesiacov

 

Fotogaléria Vilnius - LITVA 2012

Fotogaléria Vilnius - LITVA 2013

Fotogaléria Vilnius - LITVA 2016

Fotogaléria Berlin - NEMECKO 2014

Fotogaléria Berlin - NEMECKO 2012

 

Fotogaléria Tallin - ESTÓNSKO 2014

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.